Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Khan Academy i inne platformy edukacyjne

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (czas: 30 minut)

II. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (czas: 60 minut)

III. Khan Academy i inne platformy edukacyjne (czas: 60 minut)

IV. Integracja platform edukacyjnych z programem nauczania (czas: 60 minut)

V. Dostępność platform edukacyjnych (czas: 60 minut)

VI. Podsumowanie (czas: 30 minut)