Analiza postaw nauczycieli

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz wychowawców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat analizy postaw w kontekście pracy z uczniami. Szkolenie składa się z serii wykładów, warsztatów praktycznych i studiów przypadków, które umożliwią nauczycielom zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie analizy postaw. Nauczyciele będą mieli okazję poznać różne techniki analizy postaw i ich zastosowanie w pracy z uczniami.

Cele:

Plan szkolenia: