Efektywna komunikacja w szkole

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wstęp

II. Skuteczne słuchanie i zadawanie pytań

III. Jasne i zrozumiałe przekazywanie informacji

IV. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi

V. Podsumowanie

VI. Zakończenie