Analiza postaw nauczycieli

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wstęp (10 minut)

II. Różne typy postaw nauczycieli (30 minut)

III. Studium przypadku (120 minut)

IV. Omówienie wniosków (60 minut)

V. Zakończenie (10 minut)