Motywowanie

Szkolenie z tematu Motywowanie i budowanie zindywidualizowanej motywacji obejmuje wprowadzenie do tematu, omówienie teorii motywacji, sposobów budowania zindywidualizowanej motywacji, technik motywacyjnych oraz praktycznego zastosowania motywacji w pracy. Cele szkolenia obejmują zapoznanie uczestników z teoriami motywacji, wyposażenie ich w umiejętności stosowania technik motywacyjnych, zdobycie wiedzy o indywidualnych potrzebach i motywacji pracowników oraz praktyczne zastosowanie motywacji w pracy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli również okazję do pracy w grupach oraz oceny efektywności szkolenia. 

Część I: Wprowadzenie (czas trwania: 30 minut)

Cele:

Część II: Teorie motywacji (czas trwania: 60 minut)

Cele:

Część III: Zindywidualizowana motywacja (czas trwania: 60 minut)

Cele:

Część IV: Techniki motywacyjne (czas trwania: 60 minut)

Cele:

Część V: Praktyczne zastosowanie motywacji (czas trwania: 60 minut)

Cele:

Część VI: Podsumowanie (czas trwania: 30 minut)