Wychowawca jako mentor

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wstęp (10 minut)

II. Czym jest mentoring? (30 minut)

III. Jak pomóc uczniom w ich rozwoju? (90 minut)

IV. Narzędzia i techniki mentorowania (90 minut)

V. Zakończenie (10 minut)

Program szkolenia zakłada czas na przerwy i dyskusje, co pozwoli uczestnikom lepiej przyswoić prezentowane treści i skuteczniej wdrożyć je w codziennej pracy wychowawcy.