Budowanie relacji
w zespole

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (15 min)

II. Teoria relacji w zespole (60 min)

III. Style komunikacji (90 min)

IV. Rozwiązywanie konfliktów (90 min)

V. Budowanie pozytywnych relacji w zespole (60 min)

VI. Analiza przypadków (60 min)

VII. Praktyczne zastosowanie (30 min)

VIII. Podsumowanie (15 min)