Wykorzystanie Office 365 podczas lekcji stacjonarnch i zdalnych

Opis:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat wykorzystania narzędzi Office 365 w pracy dydaktycznej, zarówno podczas lekcji stacjonarnych, jak i zdalnych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają funkcjonalności aplikacji oraz sposoby ich wykorzystania w celu ułatwienia pracy nauczyciela oraz poprawienia jakości nauczania.

Cele:

Plan szkolenia: