Zarządzanie zespołem klasowym

Program szkolenia dla nauczycieli na temat: Zarządzanie zespołem klasowym

Cel:

Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi i wskazówek dotyczących efektywnego zarządzania zespołem klasowym, który umożliwi nauczycielom skuteczne nauczanie, budowanie pozytywnych relacji z uczniami i zapobieganie zachowaniom negatywnym.

Opis:

Program szkolenia składa się z kilku części, które obejmują:

Cele szczegółowe: