Wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (15 min)

II. Psychologia wpływu na decyzje (60 min)

III. Narzędzia i techniki wywierania wpływu (90 min)

IV. Negocjacje i przekonywanie (90 min)

V. Praktyczne ćwiczenia (60 min)

VI. Analiza przypadków (60 min)

VII. Praktyczne zastosowanie technik wpływania na decyzje (30 min)

VIII. Podsumowanie (15 min)