Wykorzystanie narzędzi multimedialnych- sposób na lepsze wyniki uczniów 

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (czas: 30 minut)

II. Prezentacje multimedialne (czas: 60 minut)

III. Wideo i multimedia (czas: 60 minut)

IV. Interaktywne narzędzia edukacyjne (czas: 60 minut)

V. Gry edukacyjne (czas: 60 minut)

VI. Integracja narzędzi multimedialnych z programem nauczania (czas: 60 minut)

VI. Podsumowanie