Wizerunek nauczyciela

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (15 min)

II. Budowanie wizerunku nauczyciela (60 min)

III. Czynniki wpływające na wizerunek nauczyciela (60 min)

IV. Znaczenie wizerunku w pracy nauczyciela (45 min)

V. Praktyczne działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku (60 min)

VI. Podsumowanie (20 min)