Uczeń w sieci- zagrożenia
i profilaktyka

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (15 min)

II. Zagrożenia w sieci (60 min)

III. Profilaktyka i zapobieganie zagrożeniom (90 min)

IV. Wpływ sieci na rozwój uczniów (45 min)

V. Praktyczne działania na rzecz zapobiegania zagrożeniom (60 min)

VI. Podsumowanie (20 min)