Typologie ludzkich charakterów

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (15 min)

II. Psychologia charakterów (60 min)

III. Typologia Myers-Briggs (90 min)

IV. Typologia Junga (90 min)

V. Praktyczne ćwiczenia (60 min)

VI. Analiza przypadków (60 min)

VII. Praktyczne zastosowanie typologii osobowości (30 min)

VIII. Podsumowanie (15 min)