Tworzenie materiałów dydaktycznych
w programie Canva

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie 

II. Projektowanie materiałów dydaktycznych w Canvie 

III. Tworzenie prezentacji multimedialnych 

IV. Projektowanie infografik i diagramów 

V. Tworzenie plakatów i ulotek

VI. Wdrażanie Canvy w praktyce