Szkoła i lekcje w obliczu sztucznej inteligencji, CHAT GPT

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów szkolnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat sztucznej inteligencji oraz sposobów, w jakie może ona wpłynąć na proces nauczania i uczenia się w szkole. Szkolenie składa się z serii wykładów, dyskusji i warsztatów praktycznych, podczas których nauczyciele będą mieli okazję zdobyć wiedzę teoretyczną oraz poznać przykłady praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji.

Cele:

Plan szkolenia: