Praca metodą eksperymentu

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (15 min)

II. Podstawy metody eksperymentu (60 min)

III. Wykorzystanie metody eksperymentu w różnych przedmiotach (90 min)

IV. Planowanie i przeprowadzanie eksperymentów w klasie (90 min)

V. Wykorzystanie wyników eksperymentów w nauczaniu (45 min)

VI. Praktyczne zastosowanie metody eksperymentu w nauczaniu (60 min)

VII. Podsumowanie (20 min)