Praca metodą doświadczenie
i eksperymentu

I. Wprowadzenie (30 minut)

II. Teoria (60 minut)

III. Przykłady zastosowań w edukacji (90 minut)

IV. Ćwiczenia praktyczne (120 minut)

V. Podsumowanie (30 minut)

Cele szkolenia: