Pokój nauczycielski w chmurze- wykorzystanie ONE NOTE
w edukacji

Opis:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat wykorzystania narzędzia ONE NOTE w edukacji. Podczas szkolenia uczestnicy poznają możliwości wykorzystania tej aplikacji w pracy dydaktycznej i organizacji codziennej pracy nauczyciela.

Cele:

Plan szkolenia: