Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (czas trwania: 30 minut)

II. Procedury postępowania dyscyplinarnego (czas trwania: 90 minut)

III. Ćwiczenia praktyczne (czas trwania: 90 minut)

IV. Dyskusja i podsumowanie (czas trwania: 30 minut)