Nauczanie wyprzedzające, webquest jako sposób pracy projektowej

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (czas: 30 minut)

II. Praca projektowa (czas: 60 minut)

III. Webquesty jako narzędzie pracy projektowej (czas: 60 minut)

IV. Tworzenie Webquestów (czas: 60 minut)

V. Wdrażanie Webquestów w praktyce (czas: 60 minut)

VI. Podsumowanie (czas: 30 minut)