Mowa nienawiści- źródła i przejawy

Cel szkolenia: Nauczenie uczestników, czym jest mowa nienawiści, jakie są jej źródła i jakie są jej różne formy, aby lepiej zrozumieć, jak przeciwdziałać temu zjawisku.

Agenda:

Wprowadzenie (czas trwania: 10 minut)

a. Powitanie i przedstawienie się przez prowadzącego

b. Omówienie celów i agendy szkolenia

Źródła mowy nienawiści (czas trwania: 40 minut)

a. Wyjaśnienie, co powoduje mowę nienawiści

b. Omówienie różnych czynników, które przyczyniają się do powstawania mowy nienawiści, takich jak stereotypy, uprzedzenia, napięcia społeczne, brak edukacji itp.

Formy mowy nienawiści (czas trwania: 40 minut)

a. Omówienie różnych form mowy nienawiści, takich jak obraźliwe słownictwo, groźby, dyskryminacja, dezinformacja itp.

Konsekwencje mowy nienawiści (czas trwania: 40 minut)

a. Omówienie skutków mowy nienawiści dla jednostek i społeczeństwa jako całości

b. Przykłady, jak mowa nienawiści może prowadzić do przemocy i konfliktów między różnymi grupami społecznymi

Jak przeciwdziałać mowie nienawiści? (czas trwania: 60 minut)

a. Omówienie różnych sposobów, w jakie można przeciwdziałać mowie nienawiści, takie jak edukacja, wzmacnianie postaw tolerancji i szacunku, ustawy i regulacje prawne, monitorowanie mediów społecznościowych i walka z dezinformacją itp.

Podsumowanie i zakończenie (czas trwania: 10 minut)