Laboratoria przyszłości

Program szkolenia

Nazwa: Laboratoria przyszłości- wdrożenie, pomysły i wskazówki (szkolenie dopasowane do potrzeb szkoły)

Czas: 4 godz. dydaktyczne

Autor programu: Marek Grzywna

Adresaci szkolenia: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cel główny:

·       Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Nauka projektowania i druku 3d, obsługi robotów, płytek programowalnych o okularów VR.

Cele szczegółowe:

·       Uruchomienie sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości: drukarki 3d, okulary VR, roboty, płytki programowalne ect.

·       Nauka programu do projektowania 3d- Tinkercad

·       Uruchomienie okularów VR i przygotowanie do prowadzenia lekcji

·       Praca z robotami i/lub płytkami programowalnym

Uczestnik:

·       pozna zasadę i technologię druku 3d

·       zdobędzie umiejętności obsługi robotów i korzystania z płytek programowalnych

·       potrafi przygotować zajęcia angażujące uczniów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Program ramowy:

Wprowadzenie do druku- zakładanie konta w Tinkercad

Pierwszy projekt w Tinkercad

Przygotowanie do druku i druk 3d

Okulary VR- przygotowanie do pracy

Przygotowanie lekcji z VR

Roboty i płytki programowalne w praktyce

Treści szkolenia:

Szkolenie pozwoli na kompleksowe wdrożenie Laboratoriów Przyszłości. Podczas szkolenia zostaną zainstalowane i zarejestrowane sprzęty i urządzenia zakupione w ramach projektu. Przedstawione zostaną sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu.