Jak pracować
z nastolatkiem?

Opis:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą zdobyć umiejętności w zakresie pracy z nastolatkami. Szkolenie składa się z serii wykładów, warsztatów praktycznych i studiów przypadków, które umożliwią nauczycielom zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie pracy z nastolatkami. Nauczyciele będą mieli okazję poznać specyfikę pracy z nastolatkami, ich potrzeby i oczekiwania oraz techniki komunikacji i motywacji, które pomogą im lepiej zrozumieć i pracować z tą grupą wiekową.

Cele:

Plan szkolenia: