Budowanie relacji
i rozwiązywanie konfliktów

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (15 minut)

II. Techniki budowania relacji w klasie (60 minut)

III. Typy konfliktów w klasie (45 minut)

IV. Rozwiązywanie konfliktów w klasie (75 minut)

V. Zachowanie i dyscyplina w klasie (45 minut)

VI. Podsumowanie i ocena (30 minut)