Jak budować pozytywne relacje w szkole i jak skutecznie rozwiązywać konflik

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie nauczycielom wiedzy i umiejętności, jak budować pozytywne relacje z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami, a także jak skutecznie rozwiązywać konflikty w szkole.

Opis szkolenia: