Jak angażować uczniów na lekcjach

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wstęp (15 minut)

A. Powitanie i przedstawienie uczestników szkolenia.

B. Wyjaśnienie celów szkolenia.

C. Przedstawienie planu szkolenia.

II. Część teoretyczna (45 minut)

A. Omówienie znaczenia angażowania uczniów na lekcji.

B. Przedstawienie różnych technik angażowania uczniów na lekcji, takich jak:

1. Dyskusje w grupach

2. Ćwiczenia praktyczne

3. Gry edukacyjne

4. Zadawanie pytań i aktywne słuchanie

III. Praktyka (120 minut)

A. Podział uczestników na grupy.

B. Przydzielenie każdej grupie techniki angażowania uczniów.

C. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem przydzielonej techniki.

D. Obserwacja i ocena pracy innych grup.

E. Dyskusja i omówienie wyników.

IV. Narzędzia dla nauczycieli (45 minut)

A. Przedstawienie narzędzi i technologii, które pomogą nauczycielom angażować uczniów na lekcji, takich jak:

1. Aplikacje edukacyjne

2. Prezentacje multimedialne

3. Platformy edukacyjne

B. Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi i technologii.

V. Podsumowanie (15 minut)

A. Krótka prezentacja wyników praktycznych ćwiczeń.

B. Omówienie najważniejszych punktów szkolenia.