Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznych narzędzi i wiedzy, które pozwolą im na zrozumienie zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i nauczenie się sposobów ochrony przed nimi.

Część I: Wprowadzenie (czas trwania: 30 minut)

Cele:

Część II: Zagrożenia i sposoby ochrony (czas trwania: 60 minut)

Cele:

Część III: Bezpieczeństwo haseł i kont (czas trwania: 60 minut)

Cele:

Część IV: Ataki phishingowe i społecznościowe (czas trwania: 60 minut)

Cele:

Część V: Podsumowanie (czas trwania: 30 minut)

Cele: